Tarief

Het laten verzorgen van een toespraak brengt de volgende kosten met zich mee:

 

Het verzorgen van een in memoriam brengt kosten met zich mee. Hiervoor heb ik een passend tarief. Daarbij komt 21% BTW en € 0,25 per gereden km. Dit is inclusief het intakegesprek, het schrijven van het in memoriam, check in memoriam en het uitspreken van het in memoriam.