Werkwijze

Tijdens deze afspraak vind ik het belangrijk dat iedere aanwezige zich op zijn of haar gemak voelt, het is al spannend en moeilijk genoeg.

 

Samen bereiden we ons voor om een in memoriam te schrijven. Dat zal met veel zorg en aandacht gebeuren waar alle tijd voor wordt genomen. Ik stel veel vragen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen om een mooi in memoriam te schrijven.

 

Als ik het levensverhaal geschreven heb neem ik contact met u op voor een tweede afspraak. In deze afspraak lees ik het levensverhaal voor. U, als naaste moet voor 100% achter het in memoriam staan, want afscheid nemen kan maar één keer én dat moet goed.